راهکار های سازمانی داناک

danak-solution-1

رایانش ابری

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

دوآپس

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتورمیکروسرویس (Micrroseervice)

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

Block Storage

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

Object Storage

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

شبکه تحویل محتوا (CDN)

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

آموزش الکترونیک

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

دسکتاپ مجازی

با اتصال به دو مسیر برق شهری و با استفاده از سیستم برق پشتیبان (UPS) و دیزل ژنراتور

مشاوره رایگان

نیاز به مشاوره دارید؟ واحد پشتیبانی داناک آماده پاسخگویی به سوالات شماست!